2006 kunde pianisten Forssén fira jubileum: det var då 30 år sen han startade en jazztrio som fick namnet Änglaspel. Sedermera har trion blivit en septett, fortfarande under konstnärlig ledning av Forssén. Han har också grupperna Forsséns trio och Lilla Änglaspel (se foto under Press).
Jazz har hela tiden varit det bärande elementet i hans musicerande, men han rör sig fritt mellan många genrer – se Verkförteckning!
Under våren 2006 uruppfördes två verk av honom: ett körverk med Strindbergs ’Ett drömspel’ som inspirationskälla, samt en stråkkvartett, La collana - se Konserter.
Körsångare landet runt hittar såväl enkla melodier som rejäla utmaningar bland hans verk.
I många år har Forssén samarbetat med Göteborgs kammarkör. Numera är det framför allt kören Ymna i Hagakyrkan, Göteborg, som får uruppföra det nyskrivna, eller kören Lonevox i Köpenhamn.
Forssén arbetar också fortlöpande med barnkörer – gärna många på en gång.
Han är en varm vän av Lennart Hellsings diktkonst och har tonsatt ett stort antal av hans verser. Många av dem finns samlade på skiva och i bokform under titeln Tusen-och-en-natt-visor.
I själ och hjärta är Forssén romantiker och hans musikaliska uttryck spänner mellan dramatiska utspel och spröd skönhet.
När han inte spelar eller komponerar kan man hitta honom med näsan över ett schackproblem eller möjligen i färd med att försöka lösa nåt matematiskt mysterium.