För bokningar och beställningar: ring, skriv eller maila till

Stefan Forssén
Konstepidemins väg 6
S 413 14 Göteborg
tel +47 971 28 022 och +46 704 223503031
eller mera sällan 031 412 421

Stefan Forssén <stefanforssen@konstepidemin.se>

Webansvarig