NOTEN

Onkel Stefans sånger 1
Onkel Stefans sånger 2
Onkel Stefans sånger 3
Onkel Stefans sånger 4
Rävjakten, Sveriges Körförbund
TV-barn, Sveriges Körförbund
Tusen-och-en-natt-visor, Rabén & Sjögren
–Gonatt, evigheten! Bo Ejeby förlag
Wolf Biermann Lieder arrangiert von Stefan Forssén für Gesang mit Klavierbegleitung, Peer music Classical, New York, Hamburg

PARTITUR

Alfabet
Brott och Straff
Heddas tiger
Kan du?
Rubato
Sagnet om folket bagved verden
Som tysta ljud
Sommerfugledalen, Svensk Musik, 1998
Stråkkvartett
Stråktrio
Till frihet är du född
Tre sånger för kör och orkester
Två sånger för kör och orkester
Vinter-Haga