Bilder från instuderingen av "Se gryningen" i Hagakyrkan i maj 2006
Klicka för att se dem i stort och utskriftsbart format!
© M Lundgren
Tack för applåderna!
Mezzosopran Anna Zander
Cellist Paula Gustafsson
Repetition pågår
Mezzosopran Anna Zander
A Zander, J Thür, S Forssén
Ymna repar med solist och pianist
Repetition pågår
Medlemmar ur kören Ymna
Anna Zander och dirigent Johanna Thür