Repetion inför konsert i domkyrkan med Göteborgs kammarkör under ledning av Gunnar Eriksson samt Wolf Biermann, Gunnar Lindgren, Stefan Forssén

28 maj 06

Klicka för större format!
© M Lundgren

Alla

Gunnar Eriksson

Wolf Biermann

Gunnar Lindgren

Stefan Forssén

Allt är över